Announcements‎ > ‎

BNEO Lakbay Aral/Seminar

February 23-28, 2011-Nagkaroon ng seminar ang BNEO (Barangay Newly Elected Officials) ukol sa Good Governance na ginanap sa Crown Royale Hotel sa loob ng 2 (dalawang araw) at 2 days Lakbay Aral sa Baguio City.